1.क्रिमिलिअर बाबत राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल

2.प्रहारच्या दि.10 ऑक्टोबर 2017 च्या अंकात प्रभावी मागास जातींची क्रिमिलिअर मधून सुटका

3.भटक्या विमुक्तांना क्रीमिलीयर सज्ञेमधून वगळण्याबाबत बैठक

4.लोकसत्तेच्या आज दि. 10 ऑक्टोबर 2017 रोजीच्या संपादकीय सदरात, पान न.9 वर क्रिमिलिअर चा सामाजिक न्याय

5.लोकसत्तेच्या दि 09 ऑक्टोबर 2017 च्या पहिल्या पानावर राजकीयदृष्ट्या प्रभावी जातींची 'क्रिमिलेअर' मधून सुटका

6.विधानपरिषदेत दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता करणे बाबत

7. भटक्या विमुक्तांना क्रिमिलिअर मधून वगळा- तारांकित प्रश्न व उत्तर

8. भटक्या विमुक्तांना क्रिमिलिअर मधून वगळण्याबाबत बैठक