Marathi Articles

1.व्ही.ईश्वरैय्या आयोग अहवाल (केंद्रीय मागासवर्गीय आयोग दिल्ली)

2.मा. सर्वोच्च न्यायालय इंद्रा साहनी विरुद्ध भारत सरकार या खटल्यामध्ये दिलेल्या निकालाचा सारांश

3.श्री एल आर नाईक माजी खासदार, मागासवर्गीय आयोगाचे सदस्य यांची मतभेद नोंदविणारी टिप्पणी

4.५ डिसेंबर वंचितांचा गौरव दिन तांड्यातील नाईकांचा मुख्यमंत्री पदाची शपथ - आमदार हरिभाऊ राठोड

5.मा हरिभाऊ राठोड यांचे 2008 सालीचे संसदेत मांडलेले प्रायवेट बील तसेच इतर मा सदस्याचे भाषण व मा मंत्री मीरा कुमारी यांचे उत्तर

6.मा हरिभाऊ राठोड यांचे 2008 सालीचे लोकसभेतील घटना दुरुस्ती विधेयक

7.सूची- भारतीय राज्य घटनेतील काही भाग

8.5 डिसेंबर, वंचितांचा गौरव दिन तांड्यातील नाईकांचा मुख्यमंत्री पदाची शपथ - हरिभाऊ राठोड

9.वसंतरावजी नाईक आणि, Sub-Categorisation

10.बढती मधील आरक्षण प्रकरण सर्वोच्य न्यायालयांनी चुकीचा अर्थ काढल्यामुळे करोडो कर्मचाऱ्यांवर अन्याय-आमदार हरिभाऊ राठोड

11आमदार हरिभाऊ राठोड यांची काल्पनिक मुलाखात, ओबीसीचे विभाजन कशासाठी कोणासाठी.

12.ओबीसी आरक्षणात (उपगट) विभाजन का पाहिजे मा हरिभाऊ राठोड यांची खास मुलाखत

13.झोपलेल्या जाती जागे झाल्यास सरकारची झोप उडेल - आमदार हरिभाऊ राठोड

14.न्यायाधीश रोहिणी आयोग, केंद्रीय ओबीसी मधील बारा बलुतेदार आणि भटक्या विमुक्तांना मिळणार सामाजिक न्याय- एकनाथ पवार

15.परत एकदा मंडल आयोग , आढावा आवश्यक - आमदार हरिभाऊ राठोड

16.मा हरिभाऊ राठोड यांचे शेतकऱ्यांची कर्ज माफी संबधित विधानपरिषदेत केलेले भाषण

17.मा.हरिभाऊ राठोड यांचे उल्लेखनीय कार्य

18.भटके विमुक्त धनगर गुजर बंजारा सारख्या अतिमागासांचा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागणार केंद्रीय ओबीसीचे विभाजन एक उपाय आमदार हरिभाऊ राठोड

19.मा हरिभाऊ राठोड यांचे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर आणि संविधान या विषयावरील विधानपरिषदेत केलेले भाषण

20.चळवळीतला संघर्षयात्रीः हरिभाऊ राठोड

21.हरिभाऊ राठोड यांचा जीवनपट, जीवनपरिचय

22.केंद्रीय ओबीसी आरक्षणाचे चे विभाजन करा- महाराष्ट्रातील धनगर समाजाचा प्रश्न सुटेल- आमदार हरिभाऊ राठोड

23.1) वंचितांना न्याय - हरिभाऊ राठोड आमदार (लोकमत खास लेख) २)आरक्षणाचा लाभ वंचितांनाही - हरिभाऊ राठोड (लोकसत्ता खास लेख )

24मराठा आरक्षण (खास लेख ) सरकारची इच्छाशक्ती असेल तर, आरक्षण देता येईल पण...

25. बढती मधील आरक्षण प्रकरण सर्वोच्य न्यायालयाच्या खंडपीठाची अक्षम्य चूक अर्थाचे अनर्थ

26. ओबीसी,भटक्या-विमुक्तांच्या आरक्षणाच्या विरोधात न्यायालयात याचिका 

Follow Us On